HERBOL PU-SIEGEL

Herbol PU-Siegel je transparentný, vysoko odolný, nežltnúci polyuretánový lak. V lesklej a pololesklej verzii sa používa ako základný náter, medzináter a konečný náter na listnaté a ihličnaté drevo v interiéri a je bez zápachu.

Je možné ho použiť aj ako bezfarebný náter v interiéri aj exteriéri na farebné akrylátové lazúry a na krycie disperzné nátery pre vylepšenie odolnosti voči čistiacim prostriedkom a na dlhodobé zabránenie skriedovateniu. Herbol PU-Siegel je vhodný na sedací nábytok a slúži na optické vylepšenie charakteru dreva bez toho, aby zmenil farebný odtieň dreva. Materiál je ľahko spracovateľný aj pri dlhom čase spracovania. V matnej verzii je vďaka protišmykovým prísadám vhodný k náterom drevených podláh.

Vo všetkých troch verziách je možné ho použiť ako konečný náter na podklady ošetrené krycím náterom. Herbol Methacryl Siegel v kombinácií s Herbol Acryl Chips, zaisťuje drsnosť, protišmykľavosť a elegantný vzhľad. S lupienkami Herbol Acryl Chips je možné dosiahnuť mnoho variantov pre utváranie vlastného povrchu.

Podrobné informácie o produkte nájdete v technickom liste. 

Balenie — Stupeň lesku

2,5 l — lesk
0,75 l — pololesk
2,5 l — pololesk
2,5 l — mat protišmykový