HERBOL SILIKAT INNENFARBE

Herbol Silikat Innenfarbe je minerálna maliarska farba na silikátovej báze, s obsahom disperzie pod 5 %, je vodou riediteľná. Farba je extrémne priepustná pre vodnú paru Sd = 0,02 m, je vlhkosť regulačná. Je bez rozpúšťadiel, vhodná pre alergikov, nehorľavá (A2). Prirodzený minerálny charakter tejto maliarskej farby vytvára zdravé obytné prostredie.

Podrobné informácie o produkte nájdete v technickom liste. 

Balenie – 5 l / 12,5 l