HERBOL SILIKAT GRUNDIERFARBE (QUARTZ)

Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz je bielo pigmentovaný medzináter, určený pre prekrývanie disperzných náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí (s výnimkou elastických systémov) vrchnými silikátovými farbami. Vo vnútornom prostredí sa používa na sadrové omietky (P IV a P V) a SDK dosky. Je veľmi priedušná pre vodnú paru. Vo verzii Quartz je plnený kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,5 mm.

Podrobné informácie o produkte nájdete v technickom liste. 

Balenie – 12,5 l