HERBOL MINERALFARBE

Herbol Mineralfarbe je vyrobená na základe zvlášť jemného, špeciálne zušľachteného vápenného pojiva. Je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie. Obmedzené množstvo organických častíc optimalizuje spotrebiteľsko technické vlastnosti. Herbol Mineralfarbe* je priedušná pre vodné pary, bezrozpúšťadlová, nehorľavá a ľahko spracovateľná.

Po vyschnutí je Herbol Mineralfarbe matná s typickým vzhľadom, bez vnútorného pnutia. Nevytvára náterový film a je veľmi dobre priedušná. Pri použití Herbol Mineralfarbe v interiéri, dosiahneme prirodzenú obytnú klímu. Napadnutiu plesňami a hubami je aj bez pridania fungicídov zamedzené stredne dlhú dobu. Na základe týchto vlastností je Herbol Mineralfarbe vhodná na nátery fasád na pamiatkových budovách a v interiéroch.

Uvedené vlastnosti sú zdokumentované mnohými skúškami, certifikátmi a vyjadrením rôznych inštitúcií a môžu byť na vyžiadanie predložené.

Podrobné informácie o produkte nájdete v technickom liste. 

Balenie – 12,5 l